Парцели и земя

Квадратура 1000 m²
Квадратура 1000 m² Площ 1000 m²
Квадратура 20000 m²
Квадратура 20000 m² Площ 20000 m²
Квадратура 6000 m²
Квадратура 6000 m² Площ 6000 m²
Квадратура 1700 m²
Квадратура 1700 m² Площ 1700 m²